Местоположение

Контакти

Адрес (производствена база):

Главен път Троян-Ловеч, на разклона за село Добродан

Лице за контакт: ЙОРДАН ЦВЕТКОВ

Телефон:

+359878 296 844
+359887 650 429
+359898 268 568

Адрес за кореспонденция:

гр. Троян, ПК: 5600, ул. Бочо Попов 5

Имейл:
akaris@abv.bg

Форма на запитване